English
      
Calendar Ažurirano: 04.01.2014

Javne nabavke i zaposlenje

Multidonatorski fond za podršku sektoru pravde u Srbiji (MDTF-JSS) izvršava Svetska banka i primenjuju se sve politike i procesi u vezi sa javnim nabavkama i upravljanjem finansijama. Sve javne nabavke koje se tiču MDTF-JSS-a sprovodiće se u skladu sa smernicama Svetske banke. Bliže informacije o smernicama za javne nabavke Svetske banke možete pronaći ovde.

Godišnji izveštaji o napretku dostavljaće se MDTF-JSS donatorima, a Završni izveštaj o implementaciji biće dostavljen u roku od šest meseci od datuma zatvaranja MDTF-JSS-a. Primenjivaće se standardne unutrašnje kontrole Svetske banke a izveštaj će biti dostavljen donatorima. Primenjivaće se standardni aranžmani revizije koji su predviđeni u dokumentaciji o MDTF-JSS-u.

Kako bi se osigurala potpuna transparentnost i usklađenost sa smernicama Svetske banke o javnim nabavkama, svi oglasi za javne nabavke biće objavljeni na internet stranicama UN Development Business website i DGmarket website, glavnim domaćim novinama i na ovom internet portalu. Molimo vidite dole za najnovije oglase o javnim nabavkama koje se odnose na aktivnosti MDTF-JSS. Ako imate neko pitanje u vezi sa javnim nabavkama za MDTF-JSS, molimo da nas kontaktirate preko našeg formulara za povratne informacije koji ćete naći na ovom internet portalu.